Επικοινωνία

Δήμητρος 85, 192 00, Ελευσίνα

Τηλέφωνο: (+30) 210 5544671

Fax: (+30) 210 5547404

Email: info@stamnas.gr