Ευκαιρίες Καριέρας

Στην εταιρεία Ε & Ν ΣΤΑΜΝΑΣ ΟΕ ακολουθούμε την φιλοσοφία των ίσων ευκαιριών καθ’ όλη τη διαδικασία εξεύρεσης και επιλογής νέων συναδέλφων. Δεχόμαστε αιτήσεις ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου ή άλλων ατομικών χαρακτηριστικών.

Αναζητούμε ικανούς υποψήφιους όλων των ειδικοτήτων του τομέα της ηλεκτρολογίας και των πωλήσεων με διάθεση για εργασία, προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας Ε & Ν ΣΤΑΜΝΑΣ ΟΕ, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected] .

Περιμένουμε να σε γνωρίσουμε!

#StamnasTeam